Google Desktop

Google Desktop

Miễn phí
Google Deskbar nó là mini-duyệt đó mở ra khi nào anh thấy kết quả
Bị tạm dừng bởi nhà phát triển
Người dùng đánh giá
3.8  (998 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Công ty phát triển:
Google
Với Google DesktopBar anh có thể thêm của mình thích cơ chế tìm và tìm kiếm bằng bàn phím. Nhưng thú vị về Google Deskbar nó là mini-duyệt đó mở ra khi nào anh thấy kết quả. Nó thật sự nhỏ, nó sẽ tự động đóng cửa khi đi ra ngoài để ứng dụng khác và nó thật sự đã chứng tỏ một điều: tìm kiếm là chỉ có một cách để có được một câu trả lời, không phải vậy trả lời tự động kích hoạt.
Google Deskbar tính năng:
* Anh có thể dùng nhiều Google tìm kiếm tính năng như Google Tin, Google Ảnh và Froogle.
* Con có thể thêm ưa thích của cô phải tìm động cơ và thậm chí Google Desktop Tìm kiếm.
* Phím nóng tiết kiệm thời gian và để cho ông vào có nhiều nguồn thông tin:
o Từ một nơi nào trên màn hình của bạn...... được nhúc Nhích chạy để Google Deskbar Ctrl+Làm+G
o Giấu/cho "mini-xem" cửa sổ Ca+F1
o Search News Ctrl + N
o Search Froogle Ctrl + F
o Google Ảnh Ctrl + I
o Definitions Ctrl + D

Google Deskbar - cách nhanh nhất để tìm kiếm trên web. Chỉ đi tìm câu trả lời các người đang tìm kiếm và quay trở lại công việc của anh.
Download link is unavailable since the product is discontinued
Thông tin được cập nhật vào: